Zveme Vás na letošní
6. pouť díkůvzdání

Neděle 29.9.2019, 10.00, bazilika

10.00 - mše svatá s poděkováním za 340. výročí posvěcení baziliky (celebruje otec biskup Mons. Josef Nuzik)

Z důvodu rekonstrukce baziliky a přilehlých prostor bude program letošního díkůvzdání omezen na mši svatou a malé občerstvení po mši před bazilikou

5. ročník Díkůvzdání

 • Předvečer Díkůvzdání jsme v bazilice chválili našeho Pána s kapelou Lamačské chvály
 • Svou účasti nás potěšila Komunita Dobrý Pastier z Kláštora pod Znievom
 • Mše svatou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (mše svatá byla přenášena do rádia Proglas)
 • Fotografie z 5. poutě díkůvzdání naleznete pod tímto odkazem v 8 galeriích: Díkůvzdání 2018
 • Ze 4. ročníku Díkůvzdání  • Na 4. ročníku nechyběla exotika! Navázali jsme spolupráci s neziskovou organizací Bwindi Orphans (www.bwindiorphans.org), která nám nabídne výbornou čokoládu a kávu z Ugandy a výrobky ugandských žen a mužů. Výtěžek z prodeje bude putovat přímo na jejich podporu a pomoc. Víte například, že ugandské děti si přejí k Vánocům kozu?
  • Připutovala k nám folklorní soubor Čemerica z východoslovenských Šarišských Sokoloviec, aby poděkoval s námi Bohu a také nás potěšil svým zpěvem.
  • Téměř 40 členný tým členů díkůvzdání přinesl výzvu! Buďme díkůvzdáním – buďme každý den alespoň chvilku vděčni za některý z darů našeho života. Povzbuzujme se navzájem ke vzdávání díků za věci velké i malé a šiřme atmosféru vděčnosti. Na našich facebookovských stránkách (Facebook ) se můžete inspirovat našimi děkovnými příspěvky (budeme rádi, když je budete i sdílet :-))
  • Zapojilo se hodně dobrovolníků a pomohli tak s různorodými organizačními záležitostmi, propagaci akce, darovali nebo zprostředkovali materiální či finanční dar, nabídli prodej nebo ukázku svých kreativních či řemeslných výrobků, pomohli s přípravou a uklidem po akci.

  Jaká byla minulá Díkůvzdání?

  Máme za sebou pět ročníků Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce. Každým rokem se snažíme vám něco nového přinést, nechat zažít, ochutnat a vaše pozitivní ohlasy jsou pro nás povzbuzením do dalších ročníků. Děkujeme i všem našim předchozím sponzorům a dárcům - Ministerstvo zemědělství, Farnost Svatý Kopeček, Exaprint, CaféGape, Městská část Olomouc – Svatý Kopeček, Matici svatokopecké a SeniAngel. Fotky z předchozích ročníků najdete zde:
  2017 / 2016 / 2015 - 1 / 2015 - 2 / 2015 -3 / 2015 - 4 / 2014

  Některé ohlasy z knihy hostů:

 • Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Svatý Kopeček vyslovuje poděkování za další skvělou akci, která se podařila zorganizovat v naší městské části. V duchu poslání naší organizace oceňujeme obsah akce. Připomenutí folklóru našeho kraje a připomenutí řemeslných prací a utužení nás všech, kteří žijeme v okolí.  Za Sokol Marta Čapková, jednatelka.
 • Blahopřejeme k vynikající myšlence uspořádat na Svatém Kopečku takovou akci, a též k její realizaci – nejen obdivuhodná výzdoba baziliky, ale i celkový program dnešního odpoledne. Matice Svatokopecká.
 • Nezapomenutelný zážitek. Terka
 • Vydařená a příjemná akce, více takových :o) Katka a Tomáš
 • Přijeli jsme za vámi až z Krkonoš.. a nelitujeme. Brátovi z Krkonoš
 • Děkujeme za hezkou atmosféru. Cyklista z Prahy
 • Velké poděkování, pochvala a nadšení z Mikulova.


 • Proč díkůvzdání

  Díkůvzdání = vzdávání díků

  Záměrem akce je alespoň na chvíli se zastavit, uvědomit si své bohatství, zaměřit se na to, co máme - nikoliv na to, co nemáme. Jak často si stěžujeme, nadáváme, závidíme? Jak často Boha jen prosíme a žádáme? A jak často Mu děkujeme? Za svůj život, za své dary, za mír, za lásku, za rodinu, přátele, za čas, za všechna potěšení a radosti našeho života, za krásu, za přírodu…?
  Buďme vděčni.

  Díkůvzdání = eucharistie

  Eucharistie – mše svatá – je v podstatě díkůvzdání. Pochází z řeckého slova eucharistein - vzdávání díků. Několikrát při mši svaté zaznívá, že děkujeme za dary země a plody lidské práce. Ježíš před svými velkými zázraky – nasycení několikatisícového zástupu jen z pěti chlebů a dvou ryb, vzkříšení Lazara z mrtvých, při poslední večeři – vždy vzdával díky svému Nebeskému Otci.
  Vzdávejme díky i my a budou se v našich životech dít zázraky. :o)

  Dary země

  Děkujeme za úrodu. Není samozřejmé, že máme co jíst, dokonce si můžeme i vybírat, co si dáme k jídlu. A mnohdy se naše stoly prohýbají pod tíhou všech možných dobrot. Děkujme za to! Milióny lidí takové štěstí nemá.
  Uvědomujeme si také závislost na planetě Zemi. Na vodních zdrojích. Na včelách, které opilují květy. Na slunečním svitu. Na střídání ročních období.
  Chraňme a starejme se o naši Zemi.

  Plody lidské práce

  Vzdáváme díky i za vše, co umíme, za naši práci, živobytí, naše koníčky, co dokážeme vytvořit, co jsme se naučili, čím můžeme těšit druhé. Každý jsme dostali do vínku spoustu darů. Ne vždy jsme měli možnost nebo odhodlání se jim věnovat a rozvíjet je. Tak se nechme inspirovat. Hledejme v sobě, jaké jsou naše dary, co můžeme rozvíjet, čemu se můžeme věnovat a obohacovat tím lidi okolo sebe.
  Buďme kreativní ve vyjadřování sebe samých plody své práce.

  Vzdávejte díky s námi

  Za poutí díkůvzdání stojí několik desítek dobrovolníků, kteří věnovali přípravám, realizaci a následnému úklidu mnoho hodin svého volného času. Můžete být jedním z nich: o)

  Můžete se zapojit i vy:

 • propagovat tuto akci ve svém okolí
 • pozvat rodinu, kamarády, známé
 • modlit se za požehnaný průběh a hezké počasí!
 • děkovat a šířit kolem sebe atmosféru vděčnosti
 • podělit se o nějaký nápad, co by se mohlo uskutečnit, co byste uvítali v programu
 • pomoci při přípravách, nachystáním prostor
 • pomoci při výzdobě
 • pomoci s přípravou materiálů, cedulí, výzdoby atd.
 • pomoci při úklidu
 • darovat či zprostředkovat materiální nebo finanční dar
 • zapůjčit nebo věnovat něco z úrody naší země na výzdobu (různé dýně, květiny, jablka, hrušky, hrozny, cibuli, papriku, další různé ovoce a zeleninu, bylinky…)
 • zúčastnit se soutěže
 • upéct koláč, buchtu, moučník k občerstvení, vdolečky k rozdávání po mši

  Pokud vnímáte, že se chcete nějak přidat, oslovte organizátory (viz. kontakty)
 • Organizační tým

  Kdo do toho šel naplno a věnoval tomu nejvíce svého času a energie?

  Naši partneři